Zbytky zděné kašny v zahradě Laichterova domu

Chopinova 4, čp. 1543, Vinohrady, Praha 2

Původně tříposchoďový dům, vybudovaný v letech 1908-9 podle návrhu architekta Jana Kotěry pro nakladatele Jana Laichtera. V přízemí domu se nacházelo nakladatelství, v 1. patře byt Laichterových a v dalších patrech byly nájemní byty. Ve velkoryse pojaté vstupní hale byla v nedávné době citlivě zrekonstruována původní barevná ornamentální výmalba, stejně jako dřevěné obložení stěn a schodiště. 
V zahradě domu lze najít pozůstatky kašny z režného zdiva. Tvořila ji nízká členěná zídka s půlkruhovým bazénkem zapuštěným v zemi. V zídce je stále patrné vyústění, ze kterého vytékala voda do nádrže. Dá se předpokládat, že kašnu navrhl také Jan Kotěra.