Zbytky kubistických kašen ve dvorech Šupichova domu

Štěpánská 63-65, čp. 795, Nové Město, Praha 1

Dům na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí pochází z let 1913-15 a byl postaven ve stylu pozdní secese s prvky převzatými z kubistické architektury. Stavitelem domu byl Matěj Blecha. Ten odkoupil společně s JUDr. Josefem Šupichem a Janem Černým roku 1913 původní Aehrenthalský palác vč. přilehlých parcel. Po zboření původních staveb se začalo s výstavbou nové budovy, rozdělené na tři stavební parcely. Na výstavbě domu se podílela Pražská společnost pro stavby betonové a železobetonové. Objekt byl vybudován pro Moravskou agrární a průmyslovou banku. Současně byly stavěny architektonicky příbuzné domy čp. 626 a 794.
Ve dvoře rohového domu č. 65 (první tři fotografie) nalezneme dnes pouze zbytek původní kašny. Zůstal zde jeden toskánský sloupek, nesoucí stylizovanou (kubistickou) sošku lva (autor Emil Králíček). Na historických fotografiích Zikmunda Reacha je vidět čtvrtkruhová nádrž na vodu, která stávala pod sloupkem. Voda tryskala z ornamentální ozdoby umístěné na sloupku. 

Také ve dvoře druhého z tzv. Šupichových domů č. 63, se nachází zbytek kašny. Zde je kromě toskánského sloupku se lvíčkem dochována i část původní nádrže, tak jak je vidět na fotografii Zikmunda Reacha z počátku 20. století (viz).
Ve dvoře bývala ještě jedna kašna, po které dnes zůstal jen portál ve zdi. Byla podobná kubistické kašně u kostela Nejsvětější Trojice v ul. Magdalény Rettigové. V místech dnešních prázdných kruhů ve stěně bývaly kovové ornamenty. Jejím autorem byl pravděpodobně rovněž Emil Králíček.