Zbytky kašny v Daňkově paláci

Opletalova 19, čp. 1441, Nové Město, Praha 1

Ve dvoře Daňkova paláce, novorenesanční stavby z let 1862-4, kde dnes mimo jiné sídlí Městská policie, lze nalézt pozůstatky historické kašny. Do dnešní doby se zachoval pouze fragment nádrže a naznačená římsa s výklenkem, ve které býval kdysi chrlič ve tvaru ryby. Kašna patrně pochází právě z doby stavby paláce (nádrž je vytvořena z umělého kamene). Kdo může za její současný stav je těžké zjistit, ale již stručný seznam kašen z roku 1981, vypracovaný tehdejším střediskem památkové péče, eviduje kašnu jako "zbytek nádrže". Její původní stav můžeme vidět na historické fotografii Zikmunda Reacha z počátku 20. století (viz).