Vodotrysky ve Stodůleckém rybníku

Centrální park, Stodůlky, Praha 13

Retenční nádrž N1 Stodůlky vznikla v polovině 80. let 20. století, kdy byly na Prokopském potoce vybudovány celkem tři nádrže. Nádrž je využívána především k zachycování nárazových srážek na území horní části povodí Prokopského potoka a vod z dešťové kanalizace ze sídliště Stodůlky sever a Stodůlky jih, které jsou sem svedeny. Dešťové vody jsou před vtokem do nádrže ještě částečně předčištěny v dešťové usazovací nádrži, kde se zbaví hrubých a plovoucích nečistot.

Díky své poloze u sídliště Stodůlky a Lužiny slouží retenční nádrž nejen účelům vodohospodářským, ale je i významnou dominantou Centrálního parku ve Stodůlkách. 

Při mohutné výstavbě sídlišť v této lokalitě došlo k porušení a odvodnění pramenné oblasti Stodůleckého potoka, zejména výstavbou inženýrských sítí. Výstavba měla za následek postupné vyschnutí horní části toku. V současné době je tato kdysi průtočná nádrž závislá pouze na dešťové vodě, která je do ní svedena z dešťových kanalizací.

Z důvodu lepšího provzdušnění, byly do nádrže instalovány tři vodotrysky. 

Zdroj: web Pražská příroda