Vodotrysk v zahradě paláce Schützenů

Sněmovní 13, čp. 171, Malá Strana, Praha 1

V zahradě paláce Schützenů se dříve nacházela fontána, v místech dnešní kašny s kachnami. Tvořil ji jednoduchý kruhový bazén s vodotryskem na soklu uprostřed.

Fontána zanikla v blíže neurčenou dobu, někdy po roce 1920.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)