Vodotrysk u vstupu do vinice pod zahradou Na Valech

zahrada Na Valech, Hradčany, Praha 1

Kruhový bazén s cementovou omítkou a jednoduchou tryskou uprostřed, je umístěn pod schodištěm vedoucím ze zahrady Na Valech k Hartigovské zahradě. Kdysi bývalo tradicí, že se na léto do tohoto vodotrysku umísťoval model barokní kašny ze zámku v Lednici. Vzhledem k jeho unikátnosti se již po revoluci do bazénku neinstaloval, nějaký čas zvlhčoval vzduch v pracovně prezidenta Václava Havla a dnes je uložen v depozitáři Hradu.