Vodotrysk se sochou Tritona v Botanické zahradě

Na Slupi 16, Nové Město, Praha 2

V těchto místech bývala snad nejstarší lékárnická a botanická zahrada v Praze, ještě starší než Andělská zahrada Angela z Florencie v místě dnešní hlavní pošty v Jindřišské ulici. Botanická zahrada Na Slupi sídlí i dnes. 
Na starých fotografiích Zikmunda Reacha, který na počátku minulého století fotografoval pražské kašny, je zachycena kašna jako kruhový bazén s omítkou, na němž je kovaná mříž. Uprostřed je soška klečícího malého Tritona, který drží v ruce lasturu coby chrlič vodotrysku a oči má upřené k nebi. Autorem námětu sochy byl Ignác Michal Platzer, který ji navrhl někdy po roce 1790. Plastika se soškou se dochovala, bohužel již neslouží jako vodotrysk. Bazén je zavezen zeminou a osázen květinami. Fontánu naleznete v malé odpočinkové části zahrady obehnané zídkou. 
Květiny byly z kašny později odstraněny.
(model návrhu sochy lze nalézt ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí v expozici NG - Baroko v Čechách)