Vodní systém s potoky a fontánkami

Park Přátelství, Prosek-Střížkov, Praha 9

Moderní sídliště Prosek vznikalo jako součást Severního Města v letech 1965-77. V původním záměru mělo být na místě dnešního parku vybudováno sadové náměstí. Arch. Otakar Kuča ovšem navrhl park, který má člověka při jeho návštěvě izolovat od okolního rušného, betonového sídliště. K tomu zejména přispívá protihluková bariéra u Vysočanské ulice. Projekt vznikl v roce 1968 a realizace byla dokončena až v roce 1983. Jako součást parku navrhl Kuča rozsáhlý vodní systém s vodotečí, jezírky, kaskádami a vodotrysky. Původně navrhovaný přírodní vzhled břehů byl nahrazen betonovými koryty, které však poměrně za léta existence splynuly s přírodou. Vodní systém je však již několik let bez vody. Z počátku z důvodu uzavření průmyslového vodovodu, který zásoboval cukrovar v Čakovicích a zároveň i park. Poté kvůli čerpadlům, která recirkulují vodu ve vodoteči a která jsou umístěna v objektu bývalého zahradního domku (dnes je zde pizzerie). Ta totiž při provozu vydávala takový hluk a vibrace, že jejich provoz nebyl možný. Bez jejich funkce by ovšem voda ve vodoteči zahnívala a páchla. Proto bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci celého systému, z větší části dotované z fondů EU. V jejím průběhu by mělo dojít ke kompletnímu vyčištění všech částí vodoteče a rybníku, betonová koryta by mělo nahradit přírodní dno a měl by začít fungovat vodotrysk u rondelu (který mimochodem nikdy nefungoval!). V říjnu 2007 akce započala vypuštěním umělé nádrže pod pizzerií, přemístěním tamních ryb a leknínů do jiných nádrží v okolí a postupným čištěním dna. 
Duben 2007: Rekonstrukce zdárně pokračuje. Betonová koryta byla opravena, břehy zpevněny a vše bylo vyloženo dvěma vrstvami textilií. 
21. září 2008 v 15:00 hodin byla celá vodní kaskáda, po téměř rok trvající rekonstrukci, slavnostně spuštěna.