Vodní prvky ve Futurama Business Park

Sokolovská 136a-f, Karlín, Praha 8

Nový karlínský kancelářský komplex začal vznikat v roce 2008 zbouráním původních starých budov bývalého statistického úřadu. V červenci roku 2009 byla dokončena první etapa stavby (3 z celkových 6 plánovaných budov). V roce 2012 jsou dokončeny i další dvě budovy komplexu. Autorem kancelářského projektu je architekt Vladimír Krátký. Ten navrhl urbanistický koncept čtyř čtverců ve tvaru písmene "U" podél centrální osy, kterou doplňují vodní plochy. Ty byly do projektu začleněny až dodatečně, původně se s vodou v areálu nepočítalo. Klidná vodní hladina prochází podél celé osy, je členěna na tři samostatné bazény a končí úzkým vodním přepadem směrem k Sokolovské ulici. Zde se také nachází za zídkou tři vodotrysky, obrácené k budově C.  Tyto vodotrysky realizovala firma Lentus Agilis, s.r.o.
Ve vodních plochách byly osazeny sochy plavců, hrochů a plameňáků od Zdeňka Ruffera.