Vodní prvky v Umělecké zahradě

         Čiklova 1706/13a, Praha 2, Nusle

V roce 1924 odkoupil od Vyšehradské kapituly sochař Karel Novák, pozemek na úpatí jižní stráně Nuselského údolí mezi Čiklovou ulicí a železnicí. Ještě téhož roku, zde K. Novák vybudoval svůj sochařský ateliér. Své doby se jednalo o největší sochařskou dílnu v Praze. Sochařský závod jenž nesl název "Sochařství K. Novák" zde působil až do roku 1949, kdy došlo v rámci komunistického převratu k znárodnění závodu. Karel Novák pak v roce 1955 zemřel. V roce 1957 začal budovu využívat podnik Krátký film Praha. Zde také vznikla spousta pohádek jako je Pojďte pane, budeme si hrát, Kocour Mikeš, O zvířátkách pana Krbce nebo třeba Pat a Mat. Areál bývalého ateliéru byl při výstavbě Nuselského mostu silně poškozen. 

Po roce 1989 byl areál restituován a vrácen potomstvu Karla Nováka, kteří celý areál prodali. Novým majitelem se stal Ing. Vojtěch Haluza, který postupem času celý areál, včetně býv. ateliéru zrevitalizoval do základů jakéhosi lapidária. Současná umělecká zahrada obsahuje mnoho Novákových soch, plastik, skulptur, reliéfů, bust, ale i různých vodních prvků. Největší pozornost upoutají dvě "Lví fontány". První je složena ze dvou obdélníkových nádrží s přepadem, nad kterými se vypíná plastika lva s výtokovou trubkou v soklu. Druhá se nachází u otevřeného zahradního altánu. Tvoří ji žulový pylon, opět s plastikou lva na vrchu. V dolní části kašny jsou dvě půlkruhové nádrže s přepadem. Po stranách jsou dvě sochy vodníků. Ve východní části zahrady je kašna, tvořena kruhovým bazénem vysypaným oblázky, uprostřed s fontánou se čtyřmi přepady a se zoomorfními chrliči. V západní části zahrady se nachází ještě obdélná betonová nádrž, kterou zdobí socha vodníka. V zahradě můžeme najít ještě tři drobné fontánky. Bohužel, v současné době ani jeden z vodních prvků v areálu zahrady není v provozu.

(zdroj: https://encyklopedie.praha2.cz/stavba/1452-umelecka-zahrada)