Vodní prvky v Léčebné zahradě sv. Josefa

Vlašská 36, čp. 336, Malá Strana, Praha 1

V roce 2022 proběhla významná revitalizace zahrady nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Tzv. Boromejská zahrada - nově nazvaná Léčebná zahrada sv. Josefa se dočkala úprav po mnoha letech zanedbávání. Byly zde vysázeny nové stromy a květiny, doplněn byl nový mobiliář a vybudovány byly nové chodníky. Opraven byl i přilehlý zahradní altán. Součástí revitalizace bylo i doplnění zahrady okrasnými vodními prvky. Ty tvoří čtyři solitérní cortenové mísy, položené na čtvercových drenážích s oblázky. Voda v mísách jen lehce probublává a dále přepadá do urovnaných oblázků.