Vodní kaskáda v parku Rajská zahrada

U Rajské zahrady, Praha 3, Žižkov

Dne 1. září 2008 byl veřejnosti zpřístupněn nový park, který vznikl rekonstrukcí původního neupravovaného parku. Jeho součástí (a snad i dominantou) se stala velká vodní kaskáda, připomínající horský potok. Koryto je zasazeno do mohutného pískovcového schodiště s podestami. Nahoře je schodiště zakončeno kovovou pergolou. Pod ní vytéká voda do kameny vyloženého koryta, v časových intervalech se proud vody zintenzivní. Dole končí kaskáda menší nádrží s kameny, odkud se opět přečerpává nahoru. 
Ve střední části parku se také nachází umělé jezírko.