Vodní kaskáda v Baarově parku u BB Centra

U Michelské školy, Michle, Praha 4

Areál BB Centra v Michli začal vznikat v roce 1997. Postupně byly dokončovány nové kancelářské i rezidenční budovy, vč. Nové Brumlovky, která nahradila původní sportovní halu. V roce 2010 byla zahájena výstavba Rezidenčního parku Baarova, jehož autorem je architektonické studio CMC Architects. Jako součást areálu vznikl i poměrně rozsáhlý pruh zeleně nazvaný Baarův park. V něm architekti navrhli sportovní a odpočinkové prvky a mimo jiné i vodní kaskádu s vodotrysky. 
Ta je situovaná na kraji parku u budovy Filadelfie (která má mimochodem netradiční půdorys ve tvaru čtyřlístku). Vodní plocha je rozdělena na dvě mimoúrovňové půlkruhové části. V horní části, která je vyložena žulovými kameny, je umístěna soustava vodotrysků, které průběžně mění výšku výstřiku. Přes dvoupodlažní kaskádu voda přepadá do spodní nádrže, která je betonová. V jedné části ji překlenuje vysutá lávka (molo) se skleněným zábradlím, končící uprostřed nádrže. 

www.bbcentrum.cz, www.baarova.cz