Vodní kaskáda v Šabachově parku

Šabachův park, Dejvice, Praha 6

Na malém náměstíčku, které nemělo vlastní jméno až do 16.9.2018, kdy bylo pojmenováno Šabachův park, vznikla v průběhu roku 2007 vodní kaskáda. 
24.7. 2006 vypsala MČ Praha 6 veřejnou výtvarnou soutěž na řešení vodní kaskády na zmíněném prostranství, nad nově budovanými podzemními garážemi. Ze 17 došlých prací byl jako vítězný vybrán návrh výtvarníka Michala Gabriela. Ten navrhl tři bronzové koně v životní velikosti, kteří kaskádou procházejí. Okolí je doplněno dvěma řadami vzrostlých stromů a celé prostranství je upraveno jako malý park. 
Základní kámen stavby byl položen v listopadu roku 2006 a stavba byla dokončena o rok později. 8.11.2007 se konalo slavností otevření garáží, při kterém byly do kaskády dočasně umístěny červené laminátové makety koní. Na jaře roku 2008 byly již instalovány originální bronzové plastiky. 
Kaskáda má 6 stupňů, vedou přes ni dvě dřevěné lávky a jedno kratší "molo". První a poslední stupeň kaskády je osazen soustavou vodotrysků. Dno je vyloženo drobnými oblými kameny.  Fontánu realizovala firma ISPRA s.r.o