Vodní hříčka v parku Maxe van der Stoela

Patočkova, Myslbekova, Hradčany, Praha 1

V prostoru mezi ulicemi Patočkova a Myslbekova, na místě bývalého staveniště tunelu Blanka, vznikl v roce 2014 park s vodními prvky. Část parku zabírá nové umělé jezírko s názvem "Šance", které je napájeno z potoka Brusnice. Architekti při tvorbě parku využili právě vodu ze zmíněného potoka, který celým parkem protékal a vytvořili tak zajímavý vodní prvek. Jedná se o kaskádu s vodními hříčkami, na které si mohou děti vyzkoušet různá stavidla a hráze nebo vodní mlýnek. 

Architektonickou studii parku zpracoval Architektonický ateliér Arnošt Navrátil, konkrétně prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc., Ing. arch. Jan Linhart, na realizační dokumentaci se podíleli Ing. arch. Kamil Švaříček, Ing. arch. Libor Čtrnáctý.

https://stavbaweb.dumabyt.cz/park-maxe-van-der-stoela-12135/clanek.html