Vápencový prameník u dětského hřiště - zrušeno

Slovanský ostrov, Nové Město, Praha 1

Na jižní straně Slovanského ostrova, mezi nově opraveným veřejným dětským hřištěm a budovou Mánesa se nacházel vápencový prameník. Pocházel z roku 1985, jeho autorem byl sochař Olbram Zoubek (dle časopisu ČS Architekt také jeho syn, Jasan Zoubek), za spolupráce Ing. arch. N. Halatové. Pro zajímavost lze uvést, že byl tehdy pořízen za 117 000,- Kčs. Prameník tvořily dvě masivní půlkruhové desky, na vrchu hladce opracované, po stranách reliéfně zdobené, takže působí dojmem skládaných vrstev. Desky jsou usazeny na betonové skruži těsně nad okolním terénem tak, že mezi nimi je úzká nepravidelná štěrbina, kterou tryskala voda. Prameník je již delší čas nefunkční a při mé poslední návštěvě byl i viditelně poškozen. 
Při poslední rekonstrukci přilehlého hřiště byl prameník odstraněn kompletně. Dnes je na jeho místě jiné pítko. 

Spolupráce výtvarníka s architektem : přehled prací za rok 1985 Praha. 1985; Československý architekt. Roč. 15. Praha. 1986