Tři kašny v zahradě Schönbornského paláce (velvyslanectví USA)

Tržiště 15, čp. 365, Malá Strana, Praha 1

Schönbornský, nebo také Colloredovský palác, nechal na současném místě v letech 1643-56 postavit hrabě Rudolf Colloredo-Wallsee (zřejmě podle plánů Carlo Luraga). V letech 1715-19 jej podle plánů Giovanni Batisty Alliprandiho a Jana Blažeje Santini-Eichela přestavěl ve slohu vrcholného baroka Bartolomeo Scotti. V roce 1794 se palác stal majetkem rodu Schönbornů. V roce 1925 prodal první velvyslanec USA v Československu Richard Crane palác vládě Spojených států Amerických za 117 tisíc dolarů. Velvyslanectví zde sídlí dodnes. 
Jižní stranu dvora paláce zakončuje monumentální čtyřramenné schodiště, vedoucí do terasovité zahrady, která ještě výše přechází v sedmiakrový sad. V něm se nachází známý raně barokní Gloriett, s vlajkou Spojených států na střeše. 
V nižším parteru terasovité zahrady jsou umíštěny dvě téměř totožné kašny, zasazené do opěrných zdí. Tvoří je přibližně 4 metry vysoká nika z neomítnutých, žebrovitě vystouplých cihel. Voda vytékala z otvoru v horní části niky a po "kaskádě" z cihel stékala do nepravidelného pískovcového bazénku u paty kašny. U jedné z kašen je ve stěně napravo patrný pozůstatek přívodu vody. 
Třetí kašna se nachází na vyšší zahradě, stejně jako dvě předchozí je zasazena v opěrné zdi a vytvořena z cihel. Rozdíl je pouze ve výšce niky, která je zde přibližně o jeden metr vyšší. V zaklenutí niky jsou patrné tři otvory pro vyústění vody. U paty kašny je opět pískovcový bazén. Bohužel kašny nefungují již mnoho desítek let. 

Tiscali Pragensia; https://pragensia.tiscali.cz