Tři kašny v areálu Svatováclavské vinice

Svatováclavská vinice, při čp. 251, Malá Strana, Praha 1

Dne 20. června 2008 byla po dvouleté obnově resp. rekonstrukci poprvé v historii zpřístupněna pro veřejnost Svatováclavská vinice a přilehlá Richterova vila. První písemné zmínky o vinici na tomto místě, pochází ze 14. století, ale její počátky sahají pravděpodobně až do 10. století. Podle legendy na této vinici dokonce pracoval sám patron země české, kníže (sv.) Václav. Vila na kopci byla vystavěna v letech 1832-36 pro zemského radu Karla Emanuela Richtera (pravděpodobně architektem Josefem Peschkem). Dům patřil rodině Richterovým až do roku 1945, kdy jim byl jakožto německým státním příslušníkům zkonfiskován. Od roku 1956 do r. 1990 (kdy jej získala Správa Pražského hradu) patřila vila i přilehlá vinice Správě diplomatických služeb, přechodně zde bylo např. i kubánské velvyslanectví. V roce 2006 byla zahájena generální rekonstrukce vily a přilehlého areálu. Na vinici byly nově vysázeny odrůdy Rulandské modré (Pinot Noir) a Ryzlink rýnský. 

Při rekonstrukci se nezapomnělo ani na vodní prvky, kterých je v areálu vinice hned několik. Naleznete je podél hlavní vyhlídkové cesty. Pokud vstoupíte do areálu horním vstupem od Hradu, první narazíte na kruhový rezervoár, který má cca 2 metry v průměru. Další je při svažité cestě asi ve středu vinice, pod terasou s kavárnou. Ten má podobu čtvercové nádrže obložené pískovcovými deskami. Třetí vodní prvek je v dolní části vinice, pod terasou vily, vedle veřejných toalet. Tvoří jej přízední obdélná nádrž bez jakýchkoliv ozdob. Všechny tři vodní prvky jsou vlastně jen prostými nádržemi se stojatou vodou, nemají žádný cirkulační systém.

https://www.villarichter.cz/historie-vinohradu.php