Tančící kašna, Čeští muzikanti (nebo také Pražské jaro)

Senovážné nám., Nové Město, Praha 1

Kašna je dílem známé sochařky Anny Chromy. Na nově zrekonstruované náměstí byla umístěna v roce 2002. Sochy představují jednotlivé řeky: socha s mandolínou indickou řeku Gangu, flétna jihoamerickou Amazonku, houslistka Dunaj a trubač Mississippi. Opodál stojí ještě jedna solitérní socha, vyjadřující probouzející se Nil. Pod ní je umístěno pítko. Sochy byly původně barevně upraveny, ale postupem času barva mizí vlivem povětrnostních vlivů. 
Vedle fontány u záhonu květin je umístěno pískovcové pítko s kovovou koulí navrchu.