Studna

Hrad II. nádvoří, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1

Poblíž Kohlovy kašny stojí studna s mříží pocházející ze 17. století. Je hluboká čtrnáct metrů a sloupec vody měří čtyři metry. Voda ze studny byla na Hradě využívána ještě v roce 1905. V roce 1757, v době obléhání Prahy Prusy, byla odříznuta dodávka vody pro Pražský hrad a tato studna byla jediným jejím zdrojem. Hluboká studna měla v té době porouchané čerpací zařízení. 
Celkem bylo na Hradě postupně objeveno asi dvacet starých studní, pocházejících většinou z románské nebo gotické doby a již nejsou používány. Hluboká hradní studna v jihozápadním rohu III. nádvoří byla vyhloubena na konci 13. století v době vlády krále Přemysla Otakara II.