Studna v paláci Schützenů

Sněmovní 13, čp. 171, Malá Strana, Praha 1

Složitý a nepravidelný palácový objekt - palác Schützenů, ale také Bilandt-Rheidtovský či Harbuval-Chamaré - vznikal na místě dvou středověkých domů a na místě kostela sv. Michala, který tu býval i se hřbitůvkem kolem. Část kostela je zakomponovaná do stavby domu. 
Ve dvoře domu se nachází studna s žulovým roubením, doplněná moderní mříží se skleněnou plastikou. Podle sborníku Spolupráce výtvarníka s architektem z roku 1988 by se mohlo jednat o dílo ing. arch. Karla Svobody a ing. Františka Navrátila. Ve sborníku uvedeno jako "Kovaná mříž a skleněná fontána v atriu budovy PZO Transakta".