Studna v bývalém minoritském klášteře

Malá Štupartská 6, čp. 635, Staré Město, Praha 1

Klášter menších bratří (minoritů) sv. Františka při kostele sv. Jakuba začal vznikat hned po příchodu členů řádu do Prahy v roce 1232. Minorité přišli do Prahy za krále Václava I., začali se věnovat pilně kazatelství, duchovní správě, školnímu vyučování a dosahovali úspěchů. Brzy bylo v klášteře až 126 kněží. Z řádu vzešlo sedm papežů, mnoho církevních hodnostářů a učenců. Kostel sv. Jakuba patří k nejnavštěvovanějším v Praze, zejména varhanní koncerty patří k zážitkům milovníků hudby. 
V rajském dvoře kláštera se nachází osmiboká pískovcová studna, zakrytá dřevěným poklopem.