Studna s renesanční mříží

Malé nám., Staré Město, Praha 1

Nejstarší dochovaná kašna v Praze, z roku 1560. Letopočet je na mříži na jižní straně. Kašna byla upravena do dnešní podoby z původně gotické kašny. Mramorový sokl nese ozdobnou kovanou mříž z propletených kruhů a spirál. Mříž má jedenáct polí a v každém poli je jiná dekorace. Ve středu kašny nad makovicí je zlacený lev s andělem, práce zámečníka Jindřicha Dufée z let 1876-78. Původní čerpací zařízení u kašny fungovalo ještě v 90. letech 20. století. Voda se čerpala ze studny pod kašnou, hluboké 12 metrů. Z hygienických, technických i finančních důvodů byla na počátku 21. století připojena přímo na vodovodní řad. Průtok vody je řízen elektronickými uzávěry s programovatelnými časovači.  Na Malém náměstí kdysi stávala ještě jedna kašna.