Studna s kovanou mříží ve dvoře Ministerstva školství

Karmelitská 5, čp. 529, Malá Strana, Praha 1

Na nádvoří souboru budov, které patří Ministerstvu školství, se nachází historická studna s mříží. Otvor studny je zakryt betonovými překlady. Ozdobná kovaná mříž je usazena v úrovni okolního terénu, na vrcholu je zakončena stylizovanou korunou. Ač na pozemku MŠMT, studna patří přilehlému klášteru bosých karmelitánů. 
(Za umožnění fotografování děkuji paní Haně Žákové z odboru vnějších vztahů a komunikace)