Studna s kladkou v Sterneggovském paláci

Lázeňská 9, čp. 289, Malá Strana, Praha 1

Původní dům ze 14. století byl v průběhu 16. století renesančně přestavěn. V druhé polovině 17. století, když byl v majetku rodu Thunů, získal podobu raně barokního paláce. Poslední přestavba proběhla v době kolem roku 1780 za vlastnictví rodu Sterneggů. Palác získal pozdně barokní podobu s prvky raného klasicismu. 
Do dnešních dnů se v některých interiérech dochovala původní výzdoba. V přízemních místnostech to jsou barokní stropy, v prvním patře v hlavním sále malby na plátně se starozákonními a novozákonními motivy od L. Seidla ze 70. let 18. století. 
V nádvoří domu zaujme studna v nice s původní dřevěnou kladkou, zakrytá kovanou mříží. Kolem ní se stáčí schodiště do prvního patra.