Kašna a studna na nádvoří Novoměstské radnice

Karlovo nám. 22, Vodičkova 3, čp. 2, Nové Město, Praha 1

Radnice vyrůstala už od doby Karla IV., jenž Nové Město pražské založil (1348), a jako správní a soudní centrum Novoměstských sloužila až do spojení pražských měst v roce 1784. Na úpravách v letech 1905-06 se podíleli architekti Kamil Hilbert a Antonín Wiehl, kteří kromě jiného obnovili zejména charakteristické renesanční štíty. V současné době patří radnice městské části Praha 2. 
Při novodobých přestavbách, které začal realizovat od roku 1976 obvodní národní výbor Praha 2, našla v nádvoří uplatnění i pěkná kamenná kašna. Na rekonstrukci se významným způsobem podílel architekt Václav Girsa. Pracovníci jeho ateliéru našli podle zachované dokumentace na arkádovém nádvoří dvě studny. Jen jednu se jim však podařilo dohledat a obnovit. Vyzděnou a vyčištěnou studnu doplnili nad zemí dřevěným kruhovým roubením, vykovanou mříž vytvořil kovář Josef Mück. Polorozebranou kašnu odhalili pod vrstvou sutin, umístili ji do čelného místa nádvoří, doplnili chybějící články a uvedli do provozu. 
Na novějších fotografiích je kašna dočasně osazena sochou anděla od Pavla Krbálka.