Studánka Jezerka a nádrž s vodotryskem

Na Jezerce 2a, čp. 1451, Nusle, Praha 4

Při ulici Na Jezerce je slavná studánka, kde snad kdysi bývala Libušina lázeň. Pověst připomínají dodnes i názvy okolních ulic. Ze studánky se kdysi vedla voda otevřeným příkopem ke knížecímu dvorci na Vyšehrad. Kníže Vladislav II. tudy pak ve 12. st. dal postavit dřevěný vodovod a na vyšehradském nádvoří kašnu. 
V současnosti voda vytéká z potrubí a je vedena otevřeným korytem do nedaleké nádrže. Nádrž je betonová, nepravidelného tvaru. Přibližně uprostřed je umístěn vodotrysk.