Štěrbinové fontány v parteru sídliště Dědina

Ciolkovského, Ruzyně, Praha 6

Rekonstrukce sídliště Dědina probíhala v letech 2005 - 2009. Její součástí byla rekonstrukce panelových domů, ZŠ Dědina a nakonec i ústředního parteru a zelených ploch. 
Rehabilitaci 30 let starého sídlištního parteru navrhl architektonický ateliér AND s.r.o., konkrétně autoři J. Kosnar, O. Smolík a K. Krejčiříková. Součástí rekonstrukce byla úprava veřejných prostorů, obytných vnitrobloků, cestních sítí a sadové úpravy. 
Na volném prostranství které volně navazuje na ulici Ciolkovského, byl vytvořen vodní prvek, tzv. štěrbinové fontány. Jedná se o soustavu vodotrysků ukrytých ve žlábku v dlažbě, krytém kovovou mřížkou. Jde tedy o drobnou vodní hříčku, kdy se vodotrysky spouští v různých intervalech a mohou tak překvapit náhodné kolemjdoucí. 
(za informace děkuji úřadu MČ Praha 6, odboru ŽP)