Socha "Na horu" u obchodního centra Bořislavka

         Evropská 866/65, Vokovice, Praha 6

Obchodní a administrativní centrum Bořislavka vzniklo dle návrhu pražského ateliéru Aulík Fišer Architekti. Jedná se o čtyři kancelářské budovy formované do tvaru nepravidelných krystalů. Ve spodní společné části se nachází obchody a služby. Celý areál dotváří i několik uměleckých děl a vodních prvků. 

Tím asi nejvýraznějším je monumentální umělecké dílo česko-argentinského umělce Federica Díaze s názvem "Na horu".  Socha odkazuje, podobně jako architektura budov Bořislavky, na historickou obchodní stezku, která místem vedla. V minulosti jsme silnice a cesty stavěli v soutěskách či horských průsmycích tvořených ledovci nebo působením deště. Není náhodou, že slovo "stezka" má stejný etymologický původ jako "stékat." K tomu odkazuje i stékající voda, která je nedílnou součástí tohoto díla a v drobných pramíncích stéká po soše. 

Tvary "Na Horu" odkazují na břidlici a horniny, které pod Bořislavkou miliony let sedimentovaly a které i dnes formují podobu města. Zároveň je ale na soše, po bližším prozkoumání, patrná pravidelná a zvrásněná struktura vytvořena strojem. Dílo tak evokuje pnutí mezi přírodou a lidstvím. Připomíná trvalost, která nás přesahuje stejně tak jako schopnost člověka adaptovat sebe a své okolí.

Socha "Na Horu" váží 57 000 kilogramů a je vysoká 7,5 metru. Tým Studia Federica Díaze speciálně pro její realizaci vyvinul technologii robotické fabrikace So Concrete a jako materiál zvolil vysokopevnostní beton UHPC (Ultra High Performance Concrete), který umožnil vytvořit subtilní a zároveň monumentální dílo.

Podrobnější informace o soše, vč. videa z její tvorby naleznete na stránkách www.nahoru.art. Zde si také můžete stáhnout mobilní aplikaci, která Vám umožní si na místě zobrazit rozšířenou realitu.