Fontána před hotelem Pyramida (zrušeno)

Bělohorská 24, čp. 125, Břevnov, Praha 6

Hotel Pyramida vznikal v první polovině 80.let 20. století jako Dům rekreace ROH. Autorem projektu byli manžele Neda a Miloslav Cajthamlovi. Před hotelem byla vytvořena fontána, která je tvořena trojúhelníkovým bazénem z betonu, obloženým žulou a šesti vodotrysky. Voda původně přepadávala do nižší nádrže. Bohužel, voda zde už zřejmě nikdy nepoteče, neboť fontána byla zavezena zeminou a osázena dřevinami. 
Fotografie pana Motyčky z října roku 2003, zachycuje fontánu ještě v provozu.