Prameník s vodní kaskádou

Hellichova, Malá Strana, Praha 1

Stávající podobu dostala ulice Hellichova po roce 1936, kdy byly pobořeny původní domy (jedny z posledních pražských hospodářských dvorů) a vystavěny činžovní domy a mateřská škola. Vliv na podobu ulice měla také regulace Újezdu v roce 1937. V roce 2001 po nové rekonstrukci Újezda byla upravena i ulice Hellichova a v její horní části bylo vytvořené drobné vodní dílko. Tvoří ho pítko ve tvaru kamenného kvádru, umístěné v horní části ulice a kamenná kaskáda po které stéká pramen vody. Z vrchní části pítka vyvěrá pitná voda, která se u jeho paty mísí s prameny z Petřína, jež sem byly vyvedeny. Obě vody se spojují a tečou kamenným korytem přes travnatou plochu. Ve spodní části je voda zaústěna do kanalizace. Koryto je vyskládáno z kamenných kostek různých rozměrů. Je doplněno o kamenné kaskády, na které voda přirozeně vytéká a postupně stéká z celé plochy kaskády. Střední část koryta je vyskládána z profilovaných leštěných kamenných desek, stejně povrchově je upravena horní i střední část kaskády. Prostor je doplněn pravidelnými kamennými kvádry, vystupujícími v různých úhlech z kamenného koryta - mohou sloužit k sezení a bezprostřednímu pozorování tekoucí vody. Mimo střední leštěné desky by měly kameny "zmechovatět". Střední část by měla být naopak viditelná i v období bez vody, pouhým odrazen světla, nebo vlhkostí. Vodní kaskáda vznikla podle návrhu Ing. Zdeňka Sendlera.