Plastika u pramene Prokopského potoka

poblíž ulice Kocianova, Stodůlky, Praha 13

Na okraji sídliště Stodůlky - západ, mezi panelovými domy, se nachází malé zákoutí přírody s pramenem Prokopského potoka. Prostranství bylo upraveno při výstavbě sídliště v roce 1987. Vyústění pramene bylo doplněno pískovcovou plastikou - prameníkem od autorů ak. sochaře Pavla Přibyla a Jiřího Genzera. V roce 2013 zajistila radnice MČ Praha 13 (odbor životního prostředí) vyčištění a revitalizaci celého prameniště. Původní zdi v okolí pramene byly opraveny a byly zde vytvořeny dva pískovcové záhony pro trvalky a trávy. Dřeviny byly probrány a porosty doplněny o vlhkomilné druhy dřevin a trvalek.

(zdroj: Spolupráce výtvarníka s architektem za rok 1988)