Pítko ze žuly před budovou Domu odborových svazů

nám. Winstona Churchilla, Žižkov, Praha 3

V parčíku na náměstí W. Churchilla je od roku 1999 osazeno žulové pítko. Tvoří ho kamenná kruhová mísa na soklu, ze které uprostřed vyrůstá žulový hladký válec. Na něm jsou ve spodní části umístěny čtyři trysky. Voda z nich teče do mísy a odpadem pryč. Autorem pítka je akad. arch. Libor Culka, který v roce 1997 zvítězil ve veřejné soutěži na úpravu náměstí a osazení sochy W. Churchilla (ve spolupráci s akad. arch. Pavlem Kolíbalem). Libor Culka vytvořil celkem 5 variant řešení pítka, z nichž bylo vybráno jedno vítězné. Pítko realizovala firma Česká Žula, s.r.o. 
Aktuálně má pítko již jen dvě trysky na protilehlých stranách, ze kterých se dá poněkud lépe napít. 
(za informace děkuji akad. arch. Liboru Culkovi)