Pítko u dětského hřiště "Židovské pece"

Jilmová, Žižkov, Praha 3

U veřejného dětského hřiště v parku Židovské pece je umístěno pítko. Tvoří jej sokl ze žuly, složený ze dvou částí, tvarovaný jako kmen stromu. V horní části je opásán kovovou obručí. Tlačítko na boku spouští pramínek vody na vrchní straně. 
Pítko bylo vytvořeno kameníky firmy KOSTR s.r.o, podle návrhu projektového ateliéru PRINS. 
(za informace děkuji paní Jitce Kypové z Odboru technické správy a majetku ÚMČ Praha 3) 

stav 2019 - pítko bylo nahrazeno typizovaným mobiliářem