Pítko na Řezáčově náměstí

Řezáčovo náměstí, Holešovice, Praha 7

V letech 2007-2008 proběhla revitalizace Řezáčova náměstí, které se tak proměnilo z původního nevzhledného zatravněného parčíku na skutečné náměstí s klidovou zónou uprostřed. Součástí nově vzniklého mobiliáře bylo kromě laviček a květníků i pítko. Tvoří jej jednoduchý kvádr s oválnou štěrbinou na vrchní straně. Z ní by měla vytékat/stříkat voda a stékat po kameni dolů, kde končí v kanalizační drážce umístěné kolem celé základny pítka. V reálném provozu však voda vytéká jen velmi slabým proudem, takže se není možné z pítka napít a funguje tak de facto jen jako pítko pro ptáky.
Autorem návrhu i realizace projektu byl ateliér Labor13 s.r.o a architekti Albert Pražák, Jiří Bardoděj a Josef B. Novotný.