Pítka u stanice metra Křižíkova - zrušeno

Thámova, Karlín, Praha 8

Stanice metra Křižíkova byla na úseku trasy II.B uvedena do provozu dne 22. listopadu 1990. Autorem architektonického řešení stanice byla Ing. arch. Anna Hübschmannová. Na její podnět vytvořil akad. sochař Petr Šedivý návrhy a modely dvou pítek, která měla být umístěna před vstupem do vestibulu stanice. Autor navrhl dvě pítka, jedno pro dospělé a druhé, ve zmenšené variantě, pro děti. Samotnou realizaci do žuly již sochař neprováděl. 
Pítka vydržela u stanice až do osudné povodně v roce 2002. Při následné rekonstrukci stanice a okolí byla pítka, bohužel bez vědomí autora, odstraněna a zmizela neznámo kam. 
(za poskytnutí informací a dobových fotografií děkuji akad. sochaři Petru Šedivému)
návrhy na pítka pocházejí z webu www.vetrelciavolavky.cz