Pískovcové fontány u Hradní jízdárny

U Prašného mostu 3, čp. 55, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1

Na terase u Jízdárny Pražského hradu se nachází tři oválné fontány z jemnozrnného křídového pískovce, které sem byly umístěny v roce 1955 při úpravě zahrady patřící k jízdárně. Rekonstrukci a úpravy parteru prováděl arch. Pavel Janák. 

V letech 2007-8 proběhla rekonstrukce celé terasy, která měla mimo jiné vyřešit problémy se zatékáním vody do garáží umístěných pod ní. Došlo také k výměně a obnově zelených parterů mezi fontánami. 

(Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996)