Pískovcová kašna v Jinonickém zámku

Na Vidouli 1, čp. 1, Jinonice, Praha 5

Jinonický dvorec je připomínán již v roce 1088. Od té doby se zde vystřídala řada majitelů. Za třicetileté války byla zdejší tvrz zpuštošena. Po válce se osada Jinonice stala majetkem Pavla Michny z Vacínova, který zde nechal zbudovat zámeček. Hospodářský dvůr vznikl až po jeho smrti. Dvorec spolu se zámečkem nechal přestavět roku 1685 Jan Adolf Schwarzenberg. Přes řadu dílčích úprav si objekt zachoval charakter raně barokního velkostatku z konce 17. stol.. Klasicistní úpravy areálu proběhly roku 1815. Nad vstupním portálem lemovaným pilastry je kamenný švarcenberský pískovcový znak. Nad klenutým vjezdem uprostřed střechy je dřevěná věžička s hodinovým strojem. Na středním křídle, které rozděluje rozsáhlý hospodářský dvůr na dvě části, jsou dochované sluneční hodiny. V ohradní zdi zámečku je vestavěn patrový altán, vystupuje směrem do bývalého parku. Za ním se nachází klenutá brána.Na levé straně od vstupní brány do zámečku je umístěna pamětní deska s bustou /autor M. Kužel, 1955/, připomínající buditele a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera, který zde žil v letech 1804-1805. Součástí hospodářského dvora bývala řada rybníků, ze kterých zůstaly pouze tři. Zámecký rybník v areálu objektu v zahradě, Jinonický rybník na návsi v Jinonicích a Butovický rybník na návsi v nedalekých Butovicích. 
Na vstupním nádvoří najdeme čtvercovou pískovcovou kašnu, která je v současnosti ve špatném stavu. Nádrž je popraskaná a zarostlá, vnitřní chrlič chybí. Snad se kašna dočká rekonstrukce v rámci postupné obnovy zámku. Kvůli ní je také zámek momentálně nepřístupný. 

https://www.hrady.cz/index.php?OID=773