Orlí kašna

Hrad III. nádvoří, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1

Kašna je ponořena pod úrovní terénu a dobře vidět je jen z bezprostřední blízkosti. Vanu kašny tvoří nádrž na ryby z žehrovického pískovce, původní součást Carattiho kašny z roku 1662, na níž byl umístěn sv. Jiří s drakem. Podstatná část původní kašny je v současnosti umístěna na náměstí U sv. Jiří. 
Pouze boční díly Orlí kašny se stuhovými festony a bronzový sloupek s korintskou hlavicí jsou původní. Místo odcizené skupiny delfínů sem byla patrně osazena orlice. Portikus je dílem Pacassiho z roku 1762. Vrchol tvoří zlacená měděná koule s olověnými tryskami, pochází z doby úpravy III. hradního nádvoří a byla vytvořena podle návrhu Josipa Plečnika. Půlkruhové zábradlí (sedátko) kolem kašny je z krtské žuly a obklad prohlubně pod ní ze žehrovického pískovce. 

(Marcela Bukovanská - Drahomíra Březinová - Irena Dudková - Václav Rybařík. Praha kamenná : přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech Vyd. 1. Praha: Národní muzeum Praha, 1996)