Nová fontána v Havlíčkových sadech

Havlíčkovy sady, Vinohrady, Praha 2

V rámci kompletní rekonstrukce Havlíčkových sadů, vznikla i nová fontána nedaleko grotty. Podle původních plánů parku na tomto místě stávala také fontána, bohužel se však nedochoval její vzhled. Proto byla vytvořena nová, moderní. Jejím autorem byl architektonický ateliér Design arcom s.r.o, architekti H. Hronová a B. Čokorilo. Zhotovitelem fontány byla firma Swietelsky. 
Fontána má kruhový půdorys, voda vytéká velmi pomalu v horní části bazénu a přetéká přes jeho okraje do žlábku kolem. Tělo fontány je obloženo deskami z křemitého porfyru. Z tohoto materiálu jsou i některé kameny v romantické části parku, které sem byly navezeny již v době jeho založení. 
(za informace děkuji MČ Prahy 2)