Medvědí kašna

nám. 14. října, Smíchov, Praha 5

Kašna nebo spíše fontána se dříve nazývala Slavatovskou a původně nacházela na místě dnešních Dientzenhoferových sadů kde bývala Slavatovská zahrada; odtud její původní jméno. V roce 1894 byla přestěhována před dnešní Justiční palác na náměstí Kinských. Od roku 1998 je rekonstruovaná a funkční kašna na náměstí 14. října. Fontánu dokončil v roce 1689 sochař a řezbář Jeroným Kohl. Připomíná trochu fontánu na II. nádvoří Pražského hradu, ale je trochu jednodušší. Dolní mísu nesou tři medvědi, horní mísa vrcholí sochou Neptuna. V současné době jí chybí trojzubec, který ji někdo ulomil i s rukama. 
V listopadu 2005 proběhla první část rekonstrukce kašny. Bylo provedeno restaurování reliéfu fontány a horních dvou mis, byl doplněn chybějící trojzubec. V jarních měsících roku 2006 bude provedena 2. etapa - oprava spodní mísy, nová olověná vložka této mísy.