Nádrž s plastikou Jeřáb

Košířské nám., Košíře, Praha 5

Náměstí při frekventované Plzeňské třídě, v pozadí dominanta košířského kostela sv. Jana Nepomuckého s hranatou věží a tři stejně vysoké topoly. 
Okrouhlá nádrž, uprostřed na valounu bývala plastika Karla Bělohradského z roku 1958 Jeřáb. Vybavena soustavou trysek. Fontána bohužel není funkční a po jeřábovi zůstaly jen nožičky. 
V roce 2005 bylo rozhodnuto, že zbytek plastiky bude odstraněn a zvažují se dvě varianty; buď navrácení nové kopie jeřába, nebo instalace zcela nové plastiky. 
Dík patří panu Miroslavu Kučírkovi, který mi poskytl fotku z roku 2003, na které je ještě zachycena zmíněná plastika.