Morový sloup s kašnou

Malostranské nám., Malá Strana, Praha 1

Morový sloup se nachází v horní části Malostranského náměstí nad kostelem sv. Mikuláše. Byl zde vystavěn v roce 1715 jako poděkování za to, že zhoubná morová epidemie, která o dva roky dříve postihla Prahu, již odezněla. Sloup tvoří dvacet metrů vysoký jehlan z pískovce, na jehož vrcholu je umístěno Boží oko, se sousoším Nejsvětější Trojice na jižní straně. Ostatní tři strany zabírají vodojemy: fons vitae, fons gratiae a fons salutis - Pramen života, milosti a spásy. Do nádrží tryská voda z chrličů v podobě lvích hlav. Nad oltářním stolem stojí na hadu Panna Maria, níže jsou sochy českých patronů sv. Václava, Ludmily, Prokopa, Jana Nepomuckého a Vojtěcha. Nad patrony jsou sochy Trojice, Kristus, Bůh - Otec a Duch svatý v podobě holubice. Sloup byl vytvořen podle návrhu architekta Giovanni Battisty Alliprandiho v letech 1713-1715 kameníkem Franzem Wolfgangem Herstorfem a sochaři Janem Oldřichem Mayerem a Ferdinandem Geigerem. V roce 1772 byl morový sloup doplněn při hladomoru o postavy andílků s kartušemi a vázami, kemeníky z dílny Ignáce Františka Platzera. 
Na Malostranském náměstí bývala dlouho jen dřevěná kašna v dolní části, až teprve v roce 1685 si Malostranští postavili proti domu U tří medvědů kamennou kašnu s polokruhovými nádržemi. Uprostřed nich stál na podstavci lev, který držel v tlapě znak Malé Strany. Kašna se lvem zde stála až do roku 1858, kdy musela ustoupit výstavbě pomníku maršála Radeckého a i ten byl později odstraněn, protože bránil dopravě. 
Po mnoha letech, kdy byl sloup bez vody, se podařilo znovu do jeho kašny přivést vodu i elektřinu a od začátku sezóny 2008 je opět v provozu.