Moderní fontána v sadech na předmostí Jiráskova mostu

Dienzenhoferovy sady, Smíchov, Praha 5

Moderní fontána v sadech stojí poblíž rušné dopravní tepny. Základ fontány tvoří dva čtvercové stupně s kruhovým soklem na němž je hranol s masivní mísou. Na ní je umístěna samotná fontána ve tvaru cívky. Je složena z kovových úhelníků, které nesou drobnější přepadovou misku. Z ní vytéká voda do nastavených prohnutých úhelníku a odtud do kašny, která je vyložena drobnými mozaikovými kostičkami. 
Dobu vzniku fontány se mi dosud nepodařilo zjistit, zmínka o ní je už v seznamu pražských kašen Památkového ústavu z roku 1977. Zajímavostí je, že již v té době byl ve středu fontány umístěn sloup veřejného osvětlení (z nedalekého nábřeží) (viz poslední foto)!  V 90.letech byla fontána zrekonstruována firmou Aquafont, sloup byl odstraněn a osazena byla nová kovová konstrukce, tvarově inspirovaná Tančícím domem na protějším břehu.