Moderní fontána v parku před muzeem Policie ČR

Ke Karlovu 1, čp. 453, Vinohrady, Praha 2

V druhé polovině 80.let minulého století bylo rozhodnuto upravit stávající prostranství před Muzeem Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra na "Vzorový park SNB". Celý projekt navrhoval ing. arch. Hubička, z části byl realizován v tzv. Akci "Z". V původním plánu měla stát na místě dnešní fontány plastika. Vzhledem k tomu, že poblíž již stojí socha Karla IV. (sem přemístěná z Karlovy ulice), bylo rozhodnuto o vytvoření fontány. Autorem plastiky na fontáně je sochař a pedagog Jiří Kryštůfek. Fontána byla stavěna v letech 1989-90 a do provozu uvedena na jaře roku 1990. 
Původně se na místě nacházela jiná fontána.