Moderní fontána v nádvoří domu

Národní 38 , čp. 37, Nové Město, Praha 1

Původně palác Desfoursů též Wimmerův nebo Porgesů z Portheimu, dnes sídlo Pražské plynárenské. Ještě v 18. století zde stávala kašna, kterou ovšem nechal Eduard Porges z Portheimu odstranit. Palác byl nově rekonstruován na přelomu tisíciletí, datum kolaudace nese razítko z května roku 2002. 
Nádvoří ozdobila zcela nová a moderní fontána. Je příjemné vědět, že lví podíl na ní má akademický sochař Zbyněk Runczik, který dobře znal původní historii domu. Z. Runczik spolupracoval s architektem přestavby paláce Svatoplukem Zemanem a na věnci vlastní fontány najdeme jména Vladimír Fuchs - pasíř, Miroslav Matějovský - kameník, Aleš Svojitka - slévač. Fontána je zhotovena ze žuly, nerez oceli a bronzu. Čtvercový tvar koresponduje se čtvercem nádvoří, žulové podnože evokují krakorce dvorních pavlačí, nerezové prvky a čtyři bronzové mísy připomínají kovový květ i plamen. Fontána je ovládána ze sklepa knihkupectví Daniel a je vybavena recirkulačním oběhem, ale současně může být napojena na městský vodovod, aby splňovala funkci nejdůležitěší, aby se kolemjdoucí mohli napít.