Moderní fontána před Trojským zámkem

U Trojského zámku 4, čp. 1, Troja, Praha 7

Před severním vstupním portálem zámku je umístěna moderní fontána s bazénem. Původně ji zdobila kovová plastika od Petra Lehockého. Ta byla v roce 2015 odstraněna a bazén byl dva roky zakryt. Od roku 2017 jsou v bazénu vystavována různá umělecká díla, neboť v zámku sídlí Galerie hl. m. Prahy.