Mlhoviště v blocích panelových domů (zrušeno)

Chabařovická + Taussigova + Rajmonova, Kobylisy, Praha 8

Sídliště Ďáblice situované mezi Střelničnou třídou a Ďáblickým lesem, vzniklo podle návrhu arch. Viktora Tučka na počátku 60. let minulého století. Jeho součástí jsou i tři téměř totožné skoro uzavřené čtvercové bloky z panelových domů . Uvnitř každého bloku bylo dětské hřiště, prolézačky, další drobné stavby a také vodní prvek - tzv. mlhoviště. Všechny tři byly stejné: základ tvořil mělký betonový bazén s kovovu trubkou umístěnou pod okrajem, osazenou tryskami. Uprostřed bazénu byla typizovaná kovová konstrukce ze svařených trubek (viz mlhoviště v Taussigově ul.), ze které ústilo mnoho trysek různými směry. Voda pak vytvářela vodní oblak, který zpříjemňoval okolí a osvěžoval přítomné v horkých dnech. 

Mezi lety 2008-9 byly při revitalizaci bloků mlhoviště zcela odstraněny.