Mlhoviště v areálu mateřské školy

K Lukám 664, Libuš, Praha 4

Ve své době bývala mlhoviště nebo menší venkovní bazénky součástí téměř každé mateřské školy. Do dnešní doby se jich ale mnoho nezachovalo. Jedno z těch dochovaných a zároveň stále funkčních se nachází v areálu Mateřské školy K Lukám v Libuši. Jde o velmi jednoduchou stavbu kruhového půdorysu s dlážděním z oblázků, na kterou ze čtvrtiny navazuje betonový obrubník. Kolem něj je vedeno potrubí s tryskami, které vytváří jemnou vodní mlhu. 
(za umožnění fotografování děkuji ředitelce školy paní Miroslavě Majerové)