Mlhoviště s keramickými reliéfy v areálu mateřské školy

Smolkova 566/4, Praha 12 - Kamýk

Jako skoro v každé jiné mateřské škole se i zde v areálu MŠ Smolkova nachází vodní prvek, konkrétně mlhoviště. Ovšem toto je moc hezky umělecky zpracované, proto si zaslouží umístění na našem webu. Tvoří ho čtvercová mírně zešikmená plocha na níž jsou kolem odtokového kanálku umístěny tři betonové prvky, různě velké. Jsou obloženy keramickými dlaždičkami. Na obkladu jsou umístěny reliéfní plastiky zvířat od autorky Renaty Oleríny a ing. arch. V. Kovalčíka. Z každé strany je jedno zvíře. Na nejvyšší plastice je umístěna soustava trysek ze kterých kdysi prýštila voda. Voda odtékala po zešikmené ploše do odtokového kanálku. Mlhoviště vzniklo při výstavbě mateřské školy v roce 1984. Investorem byla Výstavba hl. m. Prahy-Výstavba sídlišť.

(za poskytnutí fotografií děkuji Ondřeji Surovému, zdroj informací Spolupráce výtvarníka s architektem : přehled prací za rok 1984)